ALKOLİZMİN SONUÇLARI

En Sık Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

  • Majör Depresyon: Alkol bağımlılarının %30-50'sinde görülür
  • Anksiyete bozuklukları: Alkol bağımlılarının %30'unda görülür. Erkeklerde sosyal fobi, kadınlarda agorafobi sıklıkla ortaya çıkar.
  • İki uçlu duygu-durum bozukluğu (manik depresif bozukluk)
  • Diğer madde bağımlılıkları: Başta sigara olmak üzere esrar ve diğer uyuşturucu maddeler.
  • Kişilik Bozuklukları: Antisosyal ve sınırda kişilik bozuklukları.
2005 © Her Hakkı Saklıdır.
rehber.gen.tr


Günlük Burç | Burçlar